Двадесет и втори юни хиляда деветстотин четиридесет и първа

седемдесет и
пет летà ни бѝбкат днес
по паметта ни

седемдесет и
пет летà ни блъскат днес
по съвестта ни

Категория: