По (далеко)източни мотиви

Прашец остава
винаги и по ръка,
поднесла роза...

Категория:

Comments

ПО НАШЕНСКИ МОТИВИ
/по rhymefan/

С кръвта си плаща
понякога ръката,
поднесла роза...

Pages