БАЛКАНИТЕ

Барутен погреб на Балканите
защо разпалват все тираните,
безродните и безчовечните?
Дали защото тук са древните,
преславните и плодородните
тракийските земи свободните?

Категория:

Comments

Не се ли прелест
защитава, плячка на
злодеи става...

Абсолютно верен отговор, rhymefan!
Време е Балканите да проумеем, че
само единни можем да сме силни.
Един общ военен неутралитет би бил
в интерес на нас и на всички страни,
заради стратегическото място в света...

Pages