Лято

Ех, лято знойно,
чудновато, рай и от
любов излято!...

Категория: