В разцвет

световният нов
ред в разцвет е и войнѝ
са плодовете

Категория:

Comments

/по rhymefan/
Нов ред световен
не е разцвет, а робски
нов върховен гнет...

Pages