Опит за римуван ямб в рамка на „танка“

На щерка майка
рече: „Пак сърце за да
щастливо тупка,

пòдльо забравѝ и спри
да бъдеш еднолюбка!...“

Категория:

Comments

"О, сърце, защо посърна?
Претърпи и таз несрета!
Туй що зимата отне ти,
нова пролет ще ти върне" - Хайне

Уважаеми господин Попов,
Благодаря за придизвикателството по отношение на тази Хайнева творба!

И аз благодаря за информацията, rhymefan!
Не знаех, че този прекрасен превод е дело
на Димитър Стоевски. Използвах куплета,
за да подкрепа твоето сърдечно послание...

Pages