Опит за преход от „хайку“ към „танка“

копнееш на най-
доброто във всекиго
да заприличаш

и на най-доброто в теб
всички да заприличат

Категория: