Умът

при толкоз много
умоуправители
умът не чѝни

Категория:

Comments

/по rhymefan/
При толкоз много
умопомрачители
умът пак свети...

Pages