Опит за „танка“ в стъпка на „ямб“

Защо ли да се
с главна буква думата
„омраза“ пише -

и на изречение
като начало - даже?...

Категория: