ИМИГРАНТСКА СМЕТКА

На прекаленото гостоприемство
винаги други плащат сметката.
Време е да плати поканващият,
а не потърпевшите европейци...

Категория: