Спокойна

Спокойна ли е
демокрацията, я
грозѝ пробойна...

Категория: