Сърцето

в (театъра на)
живота (ролята на)
сърцето вòди

Категория:

Comments

Адмирации, rhymefan!
На жизнената
сцена главната роля
е сърдечната...

Благодаря за пореден път, господин Попов!

По Angel Popov -

„На жизнената
сцена главната роля
е сърдечната...“ :

главната роля
на сцената жизнена
е на сърцето

Pages