Вече...

Вяра, че има
надежда за любов, е
вече премъдрост...

Категория: