СЛЪНЧЕВ ПОГЛЕД

слънца засенчва
слънчев поглед и сърце
се в него втренчва

слънца надсветва
слънчев поглед сякаш е
за обич клетва

Категория:

Comments

СЪРДЕЧНОСТ /по rhymefan/
Слънца засенчва
сърдечният ти поглед,
щом в мен се втренчва.

Слънца надсветва
усмивката сърдечна -
за обич клетва...

Pages