ИНТЕРЕСИ

Злото няма приятели,
защото е егоистично,
а доброто има приятели,
защото е всечовечно...

Категория: