ЧАШАТА

Да знаеш е половин пълна чаша,
да не знаеш е не половин празна,
а напълно липсваща чаша...

Категория: