Хексаметрѝчно/ римлè в „хайку-рамка“ за/ черна вдовица

Хем на любцѝ не
кандисва(ш), хем ползва(ш) ги,
хем ги отписва(ш)...

Категория: