Към себе си...

ЛЮБОВ, към СЕБЕ
СИ и приласкавай,
и... опиянявай!...

ЛЮБОВ, към СЕБЕ
СИ и възвисявай,
и... тъга сподавяй!...

Категория: