ПРЕЗИДЕНТЪТ

При безличен президент
личните проблеми
стават обществени,
а при личен президент
обществените проблеми
стават лични...

Категория: