ПЛАГИАТСТВО

Човек, дори със своя ум да мисли,
плагиатства постоянно от живота...

Категория: