Опит за „танка“ по игра от детството

Отколе не са
деца, но все още им
се играе на:

„Щастие, нещастие,
път, писмо, любов, среща...“

Категория: