Животът

животът - твой е
вдъхновител и твой най-
добър учител

Категория: