„Sag’, wo ist dein schönes Liebchen...“-(„Смай - къде е...“), Хайнрих Хайне, превод от немски език

„Sag’, wo ist dein schönes Liebchen,
Das du einst so schön besungen,
Als die zaubermächt’gen Flammen
Wunderbar dein Herz durchdrungen?“

Jene Flammen sind erloschen,
Und mein Herz ist kalt und trübe,
Und dies Büchlein ist die Urne
Mit der Asche meiner Liebe.

Heinrich Heine

извор:

https://de.wikisource.org/wiki/Sag%E2%80%99,_wo_ist_dein_sch%C3%B6nes_Li...

..................................................................................................................................................................

„Смай - къде е - някога от
теб възпятата ти мила,
с пламъци вълшебномощни
теб в сърцето покорила!“

„Пламъците догоряха,
студ и скръб ми са в сърцето,
урна с прах на любовта ми
е и туй книжленце клето.“

Категория:

Comments

Кратки, горчиви стихове и почти буквален превод. Адмирации, rhymefan!
Но "sag" не идва ли от глагола "sagen", който на немски значи казвам?...

Уважаеми господин Попов,
Благодаря за пореден път за Вашите насърчителни отзиви!
Смайваща сама по себе си е книгата „Buch der Lieder“-(„Книга на песните“), която в това Хайнево стихотворение е наречена „Книжката“ и което стихотворение също се числи към тази книга („книжлето“). Смайващи са и всичките стихотворения в тази книга, чийто венец е любовта.
В това стихотворение Хайне нарича тази своя „книжка“ - „урната с праха на моята любов" -
също смайващо определение.
Смайваща ще да е била и вдъхновителката за написване на тази книга.
И затова си позволих да заменя използуваната от Хайне дума „ Sag' “ („Кажѝ“) със „Смай“, като имах предвид, че и за читателите лирическият герой ще опише „смайващо“ - случилото се с неговата любима.

Имах и други варианти:

- Де, кажѝ - е някога / от теб възпятата ти мила... ,

- Тя, къде е - някога от / теб възпятата ти мила ,

- Сгрей - къде е - някога от / теб възпятата ти мила... и т. н.

В първия вариант, ако пишех „Къде“, щях да наруша Хайневия „хорей“.
А „Де“ не ми звучѝ съвременно.

При „Тя къде е - “ се губи думата „Кажѝ“, който императив в немския текст внушава настояване да се каже къде е любимата.

„Сгрей...“ не ми звучеше точно и съобразено с оригиналния немски текст, тъй като внушава съгряване и не следва хода на поднесените в оригиналния немски текст скръбни чувства и мисли.

Но който много
обяснява, може би
и отегчава -

та от страх ще спра, за да
не се самозабравя!

Още веднъж - благодаря!

Благодаря за перфектното творческо обяснение, rhymefan! От него личи не леката преводаческа задача, особено когато се отнася до толкова кратък, но толкова човечно дълбок Хайневски стих. Трудно е намирането на български еквивалент на немското "sag" при едновременно спазване на стихотворния ритъм. Хрумва ми този вариант: "Де е твойта някога от теб възпята обич мила...", но оригиналът е много по-изразителен...

Pages