В нарушение на граматическото правило

Живот и см...рт -
два въжеиграча,
въже въртят,
а човек подскача...

Категория:

Comments

Оригинално, точно и образно казано, rhymefan!
И граматическите и въжеиграческите правила са
спазени. Зависи от майсторството на подскачащия...

Pages