Знае се...

както знае се
от древността до днес - е
всичко - суета

Категория:

Comments

Уви, така е, rhymefan. Така казва Еклесиаст, но мисля,
че най-много важи за трупането на богатства на света...

суетата
към парàта
е вратата
към тъмата

Добре казано, rhymefan!

Pages