Отпреди „реновиран“ текст

с „осем“ бележим
безкрай и БЪЛГАРИЯ
носи го в букви

.......................................................................................................

преди тази ритмика имаше следния изглед:

„Осем“ е знак за
безкрайност... БЪЛГАРИЯ
носи го в букви!!!

(идеята на настоящия вариант е -
колкото се може по-малко препинателни знаци)

Категория: