ГЛЕДНА ТОЧКА

Всяка гледна точка
вижда част от света,
само многоточието
вижда същността...

Категория: