Всички други цветя

и на розата
сянката всички други
цветя засенчва

. . . . . . .

и на розата
сянката всички други
цветя надсветва

Категория: