СТОЛЪТ

Който от един стол става
и към друг се устремява,
често и без стол остава...

Категория: