Суче

от зърнòто на
гръдта „ПОЕЗИЯ“ се
суче прелестта

Категория: