ВЪЛШЕБСТВО

В дланта ми алена калинка
пълзи стремително напред,
сега е цвете сред градинка,
след малко става самолет...

Категория:

Comments

По Angel Popov -

„ВЪЛШЕБСТВО

В дланта ми алена калинка
пълзи стремително напред,
сега е цвете сред градинка,
след малко става самолет...“ :

лази
алена калинка
по дланта

и политва
към дружинка

.....................................

красота

Pages