УМИРАНЕ

Винаги умираме
и после възкръсваме,
ако заслужаваме...

Категория: