Гласни

разместване на
гласни от „(с)писател“ към
„(С)ПАСИТЕЛ“ води

Категория:

Comments

Понякога промяната на една гласна само
разкрива истинската същност на нещата.
Толкова малко е нужно понякога в живота.
Адмирации, rhymefan, за откритието!...

Уважаеми господин Попов,

Благодаря за пореден път за Вашите отзиви!
Благодаря и за доразвиването от Ваша страна на темата!

Още веднъж благодаря!

Pages