ДИКТАТУРИ

Стига с тези диктатури,
властавщи чрез креатури:
преди на пролетариата,
а днес отново на парата!
Човек жадува свободата,
както пустинята водата...

Категория: