Състояние

любовта още
е в състояние на
несъвсèмие

Категория: