ДЕН НА СЪРЦЕТО

Голямо е сърцето
за любимите хора
и светът човечен.
Без тях отеснява.

Категория: