Значещ

Човек е значещ
чрез труда си, в който влял
е обичта си!...

Категория: