Първи октомври

стихът отколе
се е възцарил в сърца
и обич сее

Категория:

Comments

Ясно и прекрасно казано, rhymefan,
по случай Деня на Поезията и Музиката!
Стихът започва
от Словото Начално,
затуй е вечен...

По Angel Popov -

„Стихът започва
от Словото Начално,
затуй е вечен...“ :

Започва стихът
от Началното Слово,
затуй вечен è!...

Pages