Възторг

ЛЮБОВТА -
безброй
лета

за
възторг
на

ГОСПОД
БОГ

Категория:

Comments

Точно и всеобхватно казано, rhymefan!
От Бог произтича, но на човек прилича..
Любовта
безброй лета
за възторг
на Бог
е Тя...

Pages