Опит за история в шест думи в рамка на „хайку“

Обич Божия,
Дарохранителнице
за душѝте ни!...

Категория:

Comments

Най-същественото се казва с малко думи.
Който спазва Божиите закони - човек е...

Pages