БОРБАТА

Борбата взема жертви:
едните стават мъртви,
а другите безсмъртни...

Категория: