Възкликна

Стихът възкликна:
„МАЙЧИНЍЯ любовта
ми е - не крия!“

Категория: