Насън и наяве

Насън ридае,
чувства бълват, жарят и
въпроси парят...

Наяве млъква,
чувства съпровождат, и
въпроси глождят...

Категория: