По света

От държавата,
парàта и властта е
по света скръбта...

Категория: