Едничкият

на младостта е
краткостта едничкият
ѝ недостатък

Категория:

Comments

Уви, така е, rhymefan!
Старостта знае,
но младостта нехае,
че кратко трае...

на старостта е
ориста да обобщи
живота кратък

По Angel Popov -

„Старикът знае,
но младостта нехае,
че кратко трае...“ :

Че кратко трае,
младостта нехае, но
старикът знае...

Че кратко трае
младостта, нехае, но
старикът знае...

Pages