Опит за „нава“

колко

много

на(д)божни

Категория:

Comments

Добро попадение, rhymefan!
Които считат,
че са най-набожни, са
съвсем безбожни...

Pages