Повече

отпадъците
станаха повече от
суровините

Категория:

Comments

Като природни ресурси може би вече е така, rhymefan.
Като човешки същества сигурно още не е, но може да
стане ако така продължава света алчно да се управлява...
Управниците
са побратимите на
престъпниците...

По Angel Popov -

„Управниците
са побратимите на
престъпниците...“ :

побратими са
управляващите и
престъпниците

Pages