Над всички

и най-грозната
роза - над всички други
цветя първèнства

Категория: