ПРИЯТЕЛСТВО

Приятелството е единодействие
в доброто и в борбата със злото...

Категория: