Голям

чувствопрахосник
любовта е - и голям
сърцедоносник

Категория: